Inštalácia klimatizácie - základné informácie o formálnych požiadavkách, ktoré musia byť splnené pred inštaláciou klimatizačného systému,navrhujeme tieto podmienky splniť aby ste sa čo najjednoduchšie stali vlastníkmi klimatizácie.

Inštaláciu klimatizácie vykonávame v priestoroch, ktoré vlastníte alebo na ktoré máte príslušné povolenie od vlastníka areálu. V prípade budov s viacerými rodinami, bytovými jednotkami je najčastejšie potrebné získať povolenie na inštaláciu klimatizácie od správcu alebo sa  prispôsobiť  platným pokynom v danom objekte. V prípade samostatných budov nie sú potrebné žiadne zvláštne povolenia a v zásade platí, že vlastník budovy má plné právo disponovať s majetkom z hľadiska inštalácie.

Na základe platných predpisov môže inštaláciu, montáž a uvedenie klimatizácie do prevádzky vykonávať iba spoločnosť s príslušnými licenciami a registrovaní odborníci na prácu s F plynmi evidovaný v Slovenskom zväze  pre chladiacu a klimatizačnú techniku. Vyššie uvedené súvisí s politikou obmedzovania emisií fluórovaných skleníkových plynov do atmosféry.

Inštalácia klimatizácie je možná v zásade za každých podmienok, v akomkoľvek type priestorov bez ohľadu na jej účel. Zariadenie pozostáva z jednej vnútornej jednotky a jednej vonkajšej jednotky. Obidve zariadenia (interné aj externé) sú spojené dvoma predizolovanými medenými rúrkami s prierezmi v závislosti od výkonu zariadenia, komunikačným a prúdovým káblom a odtokovým potrubím kondenzátu, tzv kondenzát.Jedna z jednotiek musí byť napájaná z elektrickej siete - zvyčajne ide o vonkajšiu jednotku, nie je to však pravidlom.

Inštalačné činnosti je najlepšie naplánovať vo fáze výstavby alebo pri rekonštrukcii, potom je zvyčajne väčšia flexibilita inštalácie s možnosťou jej zavedenia do stien, podláh rsp. vedenie v pohľadoch . Takáto inštalácia je zvyčajne rozdelená do dvoch etáp, kde sa v prvej fáze vykonáva drážkovanie pre medené rúry, odtok kondenzátu a rozvody spolu s ich pokládkou a po dokončení priestorov sa vykoná,, čistá "inštalácia klimatizácie a uvedenie do prevádzky.

Ak sú však vaše priestory plne vybavené a využívané, neznamená to, že nie je možné nainštalovať klimatizáciu, ale iba to obmedzuje použitie všetkých riešení dostupných na trhu a zvyčajne to vyžaduje  metódu inštalácie na povrch (v PVC lištách) a kompromisné umiestnenie zariadení alebo vedenie trasy zasekaním rozvodov do steny. Tento úkon je zložitejší a treba rátať so zvýšenou prašnosťou aj napriek odsávaniu s priemyselným vysávačom,vyžaduje si menšie stavebné úpravy, napr. opätovné sadrovanie miesta, kde sa zasekávalo.

 

Montáž klimatizácie cena

 

Základná montáž klimatizácie Mono split s jednou vonkajšou a jednou vnútornou jednotkou                                            300,00-€

 

Montáž vnútornej jednotky podľa dohody počas obhliadky u Vás doma

Montáž vonkajšej jednotky  na konzoly alebo plastové podstavce
   
Montáž prepojovacieho potrubia do plastovej lišty, vrátane tvaroviek medzi jednotkami nepresahujúcimi dľžku 3 metre
    
Vyvŕtanie jedného otvoru do nearmovanej obvodovej steny Ø 55 mm

Gravitačný odtok  kondenzátu samospádom do dĺžky 4 metre

Napájanie z najbližšej zásuvky 230V k vonkajšej jednotke do dľžky 4 metre

Kontrola tesnosti chladiaceho systému pomocou vákuovej metódy

Uvedenie do prevádzky a kontrola parametrov zariadenia

Zaškolenie o základných funkciách ovládania zariadnia a informovanie o záručných podmienkach

 

Základná montáž kazetovej klimatizácie                                                                                                                                                  400,00-€

 

Montáž vnútornej jednotky podľa dohody počas obhliadky u Vás doma

Montáž vonkajšej jednotky  na konzoly alebo plastové podstavce
   
Montáž prepojovacieho potrubia do plastovej lišty, vrátane tvaroviek medzi jednotkami nepresahujúcimi dľžku 3 metre
    
Vyvŕtanie jedného otvoru do nearmovanej obvodovej steny Ø 55 mm

Gravitačný odtok  kondenzátu samospádom do dĺžky 4 metre

Napájanie z najbližšej zásuvky 230V k vonkajšej jednotke do dľžky 4 metre

Kontrola tesnosti chladiaceho systému pomocou vákuovej metódy

Uvedenie do prevádzky a kontrola parametrov zariadenia

Zaškolenie o základných funkciách ovládania zariadnia a informovanie o záručných podmienkachZákladná montáž klimatizácie Multi split s  jednou vonkajšou a  dvomi vnútornými                                                             500,00-€

 

Montáž dvoch vnútorných jednotiek podľa dohody počas obhliadky u Vás doma

Montáž vonkajšej jednotky  na konzoly alebo plastové podstavce
   
Montáž prepojovacieho potrubia do plastovej lišty vrátane tvaroviek medzi jednotkami nepresahujúcimi dľžku 6 metrov
    
Vyvŕtanie otvorov ku každej vnútornej jednotke do nearmovanej obvodovej steny Ø 55 mm

Gravitačný odtok  kondenzátu samospádom do dĺžky 8 metrov

Napájanie z najbližšej zásuvky 230V k vonkajšej jednotke do dľžky 4 metre alebo z pripraveného ističu

Kontrola tesnosti chladiaceho systému pomocou vákuovej metódy

Uvedenie do prevádzky a kontrola parametrov zariadenia

Zaškolenie o základných funkciách ovládania zariadnia a informovanie o záručných podmienkachMontáž každej ďalšej vnútornej jednotky klimatizácie Multi split                                                                                         120,00-€

 


Cenník materiálu a prác navyše:

 

Sekacie práce - zasekanie trasy do muriva 1m, nie betón                                                                                                     15,00 €
 
Prieraz cez stenu z betónu do 25 cm hrúbka steny                                                                                                             30,00 €

Prieraz cez stenu z tehly alebo YTONGU                                                                                                                                   20,00 €

Montáž klimatizácie inde zakúpenej                                                                                                                                        400,00 €

Montáž len vonkajšej jednotky                                                                                                                                                   100,00 €
    
Premiestnenie vnútornej klimatizácie                                                                                                                                      150,00 €

Demontáž a následná montáž vonkajšej klimatizácie  kvôli zatepleniu  s uchovaním chladiva                              200,00 €

Premiestnenie vnútornej a vonkajšej jednotky  do 4m potrubia                                                                                     400,00 €

Prepojovacie potrubie s Cu trubkami      6,10 mm / 1m                                                                                                          25,00 €

Prepojovacie vedenie s Cu trubkami       6,12 mm / 1m                                                                                                           28,00 €

Prepojovacie vedenie s Cu trubkami      10,16 mm / 1m                                                                                                          33,00 €

Spájkovanie na tvrdo Cu trubiek Ag pájkov 1 trubka                                                                                                              10,00 €

Konzola vonkajšej jednotky na stenu                                                                                                                                        30,00 €

Konzola vonkajšej jednotky na šikmú strechu                                                                                                                         70,00 €

Podstavec  na zem pod vonkajšiu jednotku                                                                                                                             30,00 €

Plastová lišta (žľab)  prepojovacieho CU potrubia a káblov  70x50/1m                                                                                 7,00 €

Plastová lišta (žľab)  prepojovacieho CU potrubia a káblov  90x50/1m                                                                                9,00 €

Čerpadlo kondenzátu  SAUERMANN + montáž                                                                                                                     120,00 €

Inštalácia WiFi modulu                                                                                                                                                                  35,00 €
 
Doprava EUR/km                                                                                                                                                                               0,50 €


 
Doprava je zadarmo v okruhu 150 km cesty tam a späť od sídla firmy alebo v mestách Zlaté Moravce,Levice,Trnava,Sereď,Šaľa,Galanta,Hlohovec,

Nitra,Topolčany,Prievidza,Partizánske,Zvolen,Banská Bystrica a DudinceCena dopravy navyše je  0,50 €/kmMomentálne zabezpečujeme hlavne Nitrianský kraj a Banskobystrický kraj, avšak naše pôsobenie je veľmi flexibilné a po dohode dokážeme zabezpečiť akúkoľvek lokalitu.

Akékoľvek ďalšie montážne práce, ktoré nie sú uvedené v popise základnej montáže, sú diskutované a oceňované individuálne.

Cena montáže nezahŕňa murárske a maliarske práce,dodatočné prierazy stien,použitie pracovnej plošiny alebo lešenia ,parkovacie poplatky - podľa aktuálneho parkovného cenníka,dodatočné plnenie

chladiva spravidla potrebné pri dĺžke trasy potrubia viac ako 5 m.

Pred kúpou klimatizácie sa informujte o parametroch klimatizácie a jej funkciách, radi Vám všetko vysvetlíme a oboznámime Vás s fungovaním klimatizácie,

pripravíme návrh klimatizácie tak, aby ste boli spokojný.

Pre informáciu o cenách montáže klimatizácie a objednanie termínu montáže, servisu, alebo návrhu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 616 669.

Svoj dopyt môžete poslať aj na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., radi Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na mieru

Ceny sú konečné s DPH.