LOKÁLNA REKUPERÁCIA

V prípade lokálnej rekuperácie nemáme potrubia ani zvyšok systému distribúcie vzduchu, ako je to u centrálnych rekuperáciach. Takýto rekuperačný systém je obmedzený na jednu jednotku, to znamená bezkanálový rekuperátor alebo niekoľko rekuperátorov. Malo by sa pamätať na to, že pri lokálnej rekuperácii by mala mať každá miestnosť samostatné zariadenie, pretože neexistujú ventilačné kanály, ktoré by transportovali čerstvý vzduch do iných miestností a odvádzali použitý vzduch von.

Lokálne rekuperátory sa neporovnávajú priaznivo s tradičnými centrálnymi systémami, ak požadujeme vysokú účinnosť filtrácie . Tieto typy rekuperátorov majú všeobecne nižšiu účinnosť a nízky statický tlak. Ich konštrukcia prakticky znemožňuje inštaláciu vysoko výkonného filtra.Väčšinou obsahujú iba protiprachové základné filtre, teda tie, ktoré zachytávajú väčšie frakcie-prachové častice.

Je to vhodné riešenie pre staršie budovy v ktorých realizácia rozvodov potrubia nie je možná alebo byty, najmä počas tepelnej modernizácie alebo rekonštrukcie, kde je inštalácia tradičného systému mechanického vetrania so spätným získavaním tepla niekedy náročná. Lokálne rekuperátory sú jednotky bez rozvodov potrubia, takže sa nemusíme obávať, kam umiestniť sieť rekuperačných kanálov. Inštalujeme ich do obvodovej steny v každej miestnosti budovy.

Privádzaný vzduch ide do výmenníka, kde protiprúdne vydáva svoju tepelnú energiu. V nástennom rekuperátore, pri type „push-pull“ máme regeneračný výmenník, to znamená, že z miestnosti odsávame vzduch, ktorý má svoju vlastnú energiu a obsahuje teplo. Výmenník akumuluje toto teplo zo vzduchu ohriateho v tomto jednom pracovnom cykle, to znamená, že ho získava. Spravidla taký jeden cyklus trvá 70 sekúnd. Potom sa na chvíľu zastaví, zmení smer otáčania, teraz fúka studený vzduch zvonka, ale odoberá teplo z výmenníka čím sa nám zohrieva.

Prúdy vzduchu sa nemiešajú, pretože cykly sa vyskytujú v intervaloch,buď privádza čerstvý vzduch do miestnosti alebo odsáva z miestnosti von, s prestávkou medzi cyklami.

Na trhu existujú riešenia, kde má lokálny rekuperátor dva ventilátory a prúdy pracujú súčasne alebo také ktoré sú konštrukčným zhotovením totožné s centrálnymi jednotkami, npr. od výrobcu PRANA alebo BRINK.

Na záver je nutné povedať, že lokálna rekuperačná jednotka  nie je náhradou za centrálne rekuperačné jednotky a sú určené predovšetkým pre rekonštrukcie a vetranie samostatných miestností.

Lokálne rekuperácie

reuperacia-lokalna-quantum-next-150-02reuperacia-lokalna-quantum-next-150-01
420,00 €
flexit-rekuperacna-jednotka-lokalna-500x500roomie-one--228x228
920,00 €