bez DPH/s DPH

 

Ceny montáže tepelného čerpadla:                                                                                                                               350,00 €/420,00 €

 

Montáž a spustenie tepelného čerpadla sa delí na chladiarenskú a elektrickú časť.Chladiarenská časť zahŕňa: prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky izolovaným CU potrubím.Elektrická časť zahŕňa: napojenie na pripravené prívody elektrickej energie a prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky komunikačným káblom.
Ceny materiálu:                                                                                                                                                                     bez DPH/s DPHPrepojovacie potrubie s Cu trubkami      6,10 mm / 1m                                                                                                   25,00€/30,00 €Prepojovacie vedenie s Cu trubkami       6,12 mm / 1m                                                                                                 28,00€/33,00 €Prepojovacie vedenie s Cu trubkami      10,16 mm / 1m                                                                                                33,00€/39,60 €

 

Každý ďalší prestup cez stenu z muriva okrem betón (bm)                                                                                         25,00 €/30,00 €


Každý ďalší prestup cez stenu z betónu (bm)                                                                                                                50,00 €/60,00 €


Sekacie práce (zasekávanie trasy do muriva) okrem betónu (bm)                                                                             25,00 €/30,00 €


Sekacie práce do betónu (bm)                                                                                                                                         65,00 €/78,00 €

 

Nastaviteľná oceľová konštrukcia + gumené tlmiace podstavce                                                                           130,00 €/156,00 €


Konzola pod vonkajšiu jednotku (ks)                                                                                                                             42,00 €/50,40 €


Betónové podstavce (pár)                                                                                                                                               35,00 €/42,00 €


Žľab prepojovacieho potrubia (lišty) (bm)                                                                                                                         8,00 €/9,60 €


Inštalačný meteriál (skrutky, hmoždinky, podložky, matice, silenbloky, penu a pod.) (set)                                     30,00 €/36,00 €


Chladivo R410a, R407c (kg)                                                                                                                                            70,00 €/84,00 €


Chladivo R32 (kg)                                                                                                                                                            40,00 €/48,00 €

 

 

 

 

Vodoinštalačné práce:                                                                                                                                                       bez DPH/s DPH

 


Napojenie tepelného čerpadla na kúrenie a TUV, zapojenie zásobníka TUV (ks)                                                 300,00 €/360,00 €


Demontáž plynového alebo elektrického kotla (ks)                                                                                                   200,00 /240,00 €

 


Vodoinštalačný materiál:                                                                                                                                                

 


Vodoinštalačný materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla (ks)                                                             500,00 €/600,00 €

(mosadz + plasthliník) - presná cena sa vyčísli po obhliadke
Trojcestný ventil (ks)                                                                                                                                                    100,00 €/120,00 €

 

 

Kompletné spustenie zahŕňa :                                                                                                                                      420,00€/504,00    odvákuovanie systému
    kontrola pripojenia medených prepojovacích potrubí
    kontrola elektrického a komunikačného pripojenia ( kontrola pripojenia hl.prívodu + istenie )
    kontrola zapojenia hydraulického systému
    kontrola tlaku vody
    kontrola trojcestného ventilu
    kontrola chodu záložného elektroohrevu
    odvzdušnenie hydraulického systému
    konečné zaregulovanie systému vykurovania, nastavenie prevádzkových parametrov

 

 

Doprava                                                                                                                                                                            0,49 € 0,59 €/km