CENTRÁLNA REKUPERÁCIA

Centrálne rekuperácie možno rozdeliť podľa typu výmenníka tepla. Výmenník je mimoriadne dôležitým prvkom konštrukcie rekuperátora, je to ten, ktorý určuje účinnosť rekuperácie zariadenia.
Rozdeľujeme ho do dvoch typov: doskový a rotačný rekuperátor. Na druhej strane je doskový rekuperátor rozdelený podľa tvaru na protiprúdový a krížový rekuperátor.

Rotačný výmenník tepla je špeciálna konštrukcia založená na rotačnom pohybe bubna výmenníka ktorý je vyrobený väčšinou z hliníka alebo z iného materiálu, ktoré ľahko nadviaže na seba teplo. Privádzaný vzduch sa v malej miere zmiešava s odpadovým vzduchom,nové riešenia v tejto oblasti však čoraz účinnejšie eliminujú  prenosu odsávaného vzduchu na max 5 %  čo je v bežných domácnostiach nepozorovateľné.Okrem tepla prenáša aj vlhkosť, čiže sa správa entalpicky, to znamená, že nepotrebuje odvod na kondenz a časť vlhkosti sa  vráti naspäť do interiéru, čo je veľkou výhodou, hlavne vo vykurovacom období. Rekuperátory s rotačným výmenníkom dosahujú tepelnú účinnosť približne 85%, čo je síce menej ako u doskových ale v celoročnej bilancii je  jej účinnosť  porovnateľná, ak nie lepšia, pretože nevyžadujú použitie predbežných ohrievačov ani pri nízkych vonkajších teplotách.

Protiprúdový výmenník - dva prúdy privádzaného a odvádzaného vzduchu sa  krížia navzájom v komore výmenníka bez toho, aby boli dva prúdy v priamom kontakte. Teplovodivý materiál výmenníka odoberá teplo z odvádzaného vzduchu a prenáša ho do privádzaného vzduchu. Formát výmenníka umožňuje dosiahnuť viac ako 90% spätné získavanie tepla bez prieniku vlhkosti a nepríjemného zápachu s nutnosťou odvodu kondenzátu.

Krížový výmenník je konštrukcia, v ktorej prúdia prúdy vzduchu krížovo. Sú navzájom oddelené tenkými doskami, ktoré umožňujú prúdenie tepla bez zmiešania oboch prúdov.
Účinnosť spätného získavania tepla v takýchto výmenníkoch sa pohybuje v rozmedzí 50-75%. Vďaka relatívne nízkej účinnosti obnovy sa čoraz menej používajú v zariadeniach určených pre domáci trh a vo veľkých centrách. Ich výhodou je jednoduchá štruktúra a nízke výrobné náklady. Nevýhodou je nedostatočná rekuperácia vlhkosti a výmenník môže pri teplotách pod 0 ° C zamrznúť.

Samostatnú kapitolu rekuperačných doskových výmenníkov tvoria „entalpické“ výmenníky,ktoré sú konštruované zo špeciálnej polymérovej membrány, ktorá je schopná transportovať
molekuly vodnej pary a zabezpečuje v určitej miere aj prenos vlhkosti.
U týchto výmenníkov však vzniká, aj keď minimálne, riziko prenosu pachov a vlhké prostredie vyhovuje vzniku baktérií.

Centrálne rekuperácie

Vetracia rekuperačná jednotka Flexit Nordic S4Vetracia rekuperačná jednotka Flexit Nordic S4
3499,00 €
Vetracia rekuperačná jednotka Flexit Nordic S3Vetracia rekuperačná jednotka Flexit Nordic S3
2949,00 €
Vetracia rekuperačná jednotka Flexit Nordic S2Vetracia rekuperačná jednotka Flexit Nordic S2
2804,00 €
Rekuperačná jednotka Domekt - R-450-VRekuperačná jednotka Domekt - R-450-V
2710,00 €
Rekuperačná jednotka Domekt - R-400-VRekuperačná jednotka Domekt - R-400-V
2440,00 €
Rekuperačná jednotka Domekt - R-300-VRekuperačná jednotka Domekt - R-300-V
2235,00 €
Rekuperačná jednotka Domekt - R-200-VRekuperačná jednotka Domekt - R-200-V
1999,00 €
rekuperacia-centralna-komfovent-domekt-ovladaci-panel-C4.1
390,00 €
 DOMEKT Ovládací panel C6.1
390,00 €
rekuperacia-centralna-komfovent-domekt-ovladaci-panel-C6.2
200,00 €
rekuperacia-centralna-flexibilné-potrubie-klimaflex-01
170,00 €
 Flexit Nordic Ovládací panel CI 70
149,00 €
Flexibilné potrubie vzduchu KLIMAFLEX SB 75
132,00 €
Rozdeľovací box RT
103,00 €
Prevedenie
Rozdeľovací box KL
76,00 €
Prevedenie
Distribučné boxy KLO, KLO/P pre distribučné elementyDistribučné boxy KLO, KLO/P pre distribučné elementy
30,00 €
Prevedenie